PRETEČA d.o.o.

PUNI NAZIV: PRETEČA d.o.o. za ribarstvo i pomorski prijevoz putnika
ADRESA: 23233 Privlaka, Alojzija Stepinca 79
OIB: 72164925175
DJELATNOST: Morski ribolov